Blog

ontwerpveiligekustmetlaguneenhoogduin_1schagen

Verschillende partijen onthulden 11-12-13 om 14.15 uur het ontwerp van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Dit is de laatste Zwakke Schakel in de Nederlandse kust die wordt aangepakt. Op een bord bij Camperduin is nu te zien dat de kust er straks heel anders uit gaat zien. Met toevoeging van een kleine dertig voetbalstadions zand wordt de Zwakke Schakel versterkt met een strand, een duinvallei voor bijzondere planten en dieren en een recreatieve lagune. Zo ontstaat een nieuw stukje kust. Luc Kohsiek, dijkgraaf van het hoogheemraadschap is trots op het resultaat: “Het zand zorgt niet alleen voor droge voeten, maar creëert ook prachtige kansen voor natuur en recreatie. Daarmee hebben we met lef een keuze gemaakt voor de toekomst.” Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat was ook verheugd. “Het doet me plezier dat hier draagvlak is gevonden voor een zandige oplossing. Een kustversterking met zand is een duurzame, flexibele oplossing en sluit aan op de visie van de Deltacommissie, die pleit voor ‘building with nature’.”

Bron: Dichtbij.nl

Laat een reactie achter