Blog

Paul-van-Berkum_Rietorchis_1

Onder de noemer #vergeetnatuurniet hebben twaalf grote groene organisaties 2 mei jl. een hartenkreet gestuurd aan Formateur Schippers. Aanleiding is de zorg dat, ondanks aandacht van de onderhandelende partijen voor duurzaamheid, de grote opgaven op het gebied van natuur vergeten worden.

Recent publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hun wensen voor de groene paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. ‘Duurzaam is de toekomst’ laat zien dat het gevoel van urgentie breed gedeeld wordt. En dat is volgens de afzenders van de brief hard nodig. Het is lang geleden dat de druk op formerende partijen zo groot was om zorg voor klimaat, onze natuur en leefomgeving bloedserieus te nemen. Hank Bartelink van LandschappenNL: “Niets staat het nieuwe Kabinet nu nog in de weg om hierin mee te gaan. Als natuurorganisaties doen wij ook een dringend beroep op de partijen om dit commitment aan te gaan”.

“Natuurlijk kapitaal vormt immers de basis van ons welzijn, een gezonde leefomgeving en duurzame economische groei. Als één van de rijkste landen van Europa bungelen we onderaan het rijtje op het gebied van de bescherming van soorten en gebieden. Nederland kent een gebrek aan beleid gericht op verbetering van de slechte ‘staat van instandhouding’ waarin onze natuur zich bevindt. Meerdere malen is becijferd dat er relatief weinig geld nodig is om ‘de soorten er bovenop te krijgen’. Dat vereist dan wel politieke wil en de uitrol van een offensieve en actieve beschermingsstrategie” aldus Bartelink.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Nature Today

Foto rietorchis: Paul van Berkum

Laat een reactie achter