Blog

gezond-schoolplein

Na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Aan dit onderzoek deden vier (basis)scholen van de 70 icoonscholen mee. Icoonscholen zijn scholen waarvan het plein in het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van dit ministerie is heringericht tot Gezond Schoolplein: beweegvriendelijk, groen en rookvrij. De regeling is een onderdeel van de Gezonde School aanpak.

Grotere variatie
De icoonscholen werden in dit traject bijgestaan door Jantje Beton en het IVN. Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research (Alterra): ‘Na de herinrichting zijn er volgens de kinderen minder ruzies en pesterijen op het plein dan daarvoor. Ook zien ze minder kinderen aan de kant staan. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan de grotere variatie die de nieuwe pleinen bieden. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van de kinderen.’

Eerder onderzoek
‘Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die van eerder soortgelijk onderzoek dat we gedaan hebben naar groene schoolpleinen in Rotterdamse achterstandsbuurten. In dit nieuwe onderzoek hebben we ook gekeken naar de mate van lichamelijke activiteit van de kinderen op het plein. De resultaten hiervoor verschillen nogal van school tot school; alleen op de twee scholen met de meest ingrijpende herinrichtingen lijkt er sprake van een lichte toename van lichamelijke activiteit.’

Herinrichtingsproces
In een ander deel van het onderzoek is gekeken naar het herinrichtingsproces zelf. Alle 70 icoonscholen zijn erin geslaagd om binnen de gestelde termijn een Gezond Schoolplein te realiseren. Hierbij werd de ondersteuning vanuit Jantje Beton en IVN positief gewaardeerd. Dit bleek met name belangrijk om het proces binnen de school gaande te houden.

Volgens mede-onderzoeker Martin Goossen is het proces gebaat bij een divers samengesteld team dat de herinrichting als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet. Ook een goede tijdsplanning is essentieel. Veel van de scholen hebben extra geld bijeen weten te brengen voor het nieuwe plein: gemiddeld bijna twintigduizend euro per school, bovenop de vijftigduizend uit de stimuleringsregeling.

Info en advies
In het onderzoek is ook gekeken naar uitstralende werking van de 70 icoonscholen op andere scholen. Van de scholen die een door de ondersteunende partijen georganiseerde regiobijeenkomst hebben bezocht, zegt nadien 72% iets met een Gezond Schoolplein te willen of al zo’n plein te hebben. Landelijk ligt dit lager: bijna 50% is geïnspireerd. De percentages zijn het hoogst voor basisscholen en het laagst voor MBO-scholen. De scholen die iets in deze richting willen, zullen het zonder de stimuleringsregeling, en de daarbij inbegrepen professionele ondersteuning, moeten doen. Voor hen biedt gezondeschool.nl informatie en advies.

Bron: WUR

Laat een reactie achter