Blog

natuur-loonse-drunense-duinen

In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde gebieden. Dit is goed voor de economie en voor de biodiversiteit. De natuurvisie wil vooral meer kansen en mogelijkheden bieden voor burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Volgens de natuurvisie hoort natuur midden in de samenleving thuis. Verder wil de natuurvisie dat mensen, organisaties, en bedrijven natuur vaker zelf beheren. In 2015 komt voor dit soort initiatieven € 1,5 miljoen beschikbaar. In 4 jaar loopt dit op tot € 10 miljoen per jaar. Lees hier meer, ook voor het downloaden van de Natuurvisie.

Laat een reactie achter