Blog

NM-Groen-verbindt-04s

‘Groen Verbindt’. Onder dat motto roepen Natuurmonumenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) alle gemeenten op om natuur een stevige plek te geven in de collegeprogramma’s.Om gemeenten te helpen hiermee aan de slag te gaan, hebben Natuurmonumenten en de VNG een pamflet met actiepunten gemaakt dat 20 maart in Naarden is gepresenteerd. Natuur kan op allerlei vlakken een belangrijke pijler vormen voor goed gemeentelijk beleid. Het levert een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat op, verbetert het klimaat in steden en dorpen en zorgt voor actieve mensen die betrokken zijn bij hun omgeving en de natuur. Ook kan natuur bijdragen aan goede zorg en mogelijkheden scheppen voor het opdoen van werkervaring.

Lees meer

Laat een reactie achter