Blog

lavendelKarsVeling

De helft van de tuinbezitters gebruikt gif voor de bestrijding van onkruid en ‘plagen’. Ook middelen waarvan bekend is dat ze slecht zijn voor bijen, vlinders en andere dieren blijken nog volop te worden gebruikt. Daarnaast kan indirect gif de tuin binnenkomen door planten vanuit tuincentra.

Sinds 2016 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde oppervlakten verboden en vanaf november 2017 geldt dat ook voor onverharde terreinen. Dit verbod geldt niet voor de land- en tuinbouw en voor particulieren, maar wel bijvoorbeeld voor gemeenten. Veel gemeenten waren trouwens, ook al voordat het verbod van kracht werd, overgeschakeld op milieuvriendelijker methoden van onkruidbestrijding, zoals met stomend heet water. Terwijl het gifgebruik in het openbaar groen dus drastisch is verminderd, blijken particulieren het nog volop te gebruiken. Dat blijkt uit een enquête door Kantar Public in opdracht van waterbedrijf Vitens. Waterbedrijven vinden sporen van het gif terug in het grondwater. Van de 1000 ondervraagden in het onderzoek bleek de helft gif te gebruiken.

Lees hier het hele artikel.

Foto: Lavendel, met een groot koolwitje en een zweefvlieg, is een van de planten waar Greenpeace sporen van verboden bestrijdingsmiddelen op vond (Bron: Kars Veling)

Bron: Nature Today

Laat een reactie achter